Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Verantwoording.

Schuldhulpmaatje Westland (SHMW) is een werknaam van de Stichting Voor Elkaar Westland.
De Stichting Voor Elkaar Westland bezit de ANBI-status en voldoet aan alle gestelde criteria.
Dit betekent dat uw gift (mogelijk) aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.

 1. Naam: Stichting Voor Elkaar Westland
 2. Bankrekeningnummer NL36RABO0179570463
 3. Kamer van Koophandel 57058636
 4. RSIN nummer: 852421187
 5. Secretariaat: Tom de Bruijn, Gantellaan 24, 2681 LG Monster, tel. 0614 750082
 6. Bestuur: voorzitter                Pech Samwel
                  secretaris               Tom de Bruijn
                  penningmeester    Klaas Vogels
                  lid                             Ad Koornneef
                  lid                             Lizette Boers
 7. Beloningsbeleid: vrijwilligers ontvangen geen beloning, onkosten worden vergoed
 8. Financiële verantwoording: Jaarverslag 2022
                                                   Jaarverslag 2021
                                                   Jaarverslag 2020
                                                   Jaarverslag 2019
                                                  Jaarverslag 2018

 

Vertrouwenspersoon.
Schuldhulpmaatje Westland heeft een gecertificeerd vertrouwenspersoon benoemd.
Heeft u een probleem voortkomend uit het contact met uw SHMW hulpverlener, dan kunt u contact opnemen
met dhr. Cees van der Hout.
U kunt hem bereiken via het mailadres cvdhout@kabelfoon.nl of telefoonnummer: 0636 449636.

Klachtenverantwoordelijke.
Er is een coördinator benoemd als aanspreekpunt voor eventuele klachten.
U kunt u hiervoor richten tot: wim.v.d.knaap@schuldhulpmaatjewestland.nl