Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Missie en Visie

SchuldHulpMaatje Westland is onderdeel van de Stichting Voor Elkaar Westland en heeft als doel het voorkómen en oplossen van financiële schuldenproblematiek. Ook het bieden van medemenselijkheid voor hen die in financiële schulden terecht zijn gekomen, maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de doelstelling van SchuldHulpMaatje Westland.
SchuldHulpMaatje Westland is een vrijwilligersorganisatie, wat inhoudt dat de werkzaamheden van de projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers: de maatjes en coördinatoren.
Met de begeleiding door maatjes helpt SchuldHulpMaatje Westland cliënten die werken aan een ordening van hun administratie, budgettering van hun uitgaven en afstemming met de gemeentelijke instanties.
Preventie op het voorkómen van schulden is tevens aan de orde evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van hun inkomenspositie.

Visie

Schulden hebben met meer te maken dan alleen geld. Vandaar dat SchuldHulpMaatjes structurele hulp aanbieden. Zo leren mensen zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. SchuldHulpMaatjes staan naast de hulpvrager, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In het praktijk betekent dit dat SchuldHulpMaatjes en hulpvrager, zonder enige machtsverhoudingen, samen oplossingen bedenken.