Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Stichting Voor Elkaar Westland.

Stichting Voor Elkaar Westland is verantwoordelijk voor de activiteiten van Schuldhulpmaatje Westland.
Schuldhulpmaatje Nederland is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen diverse kerkelijke organisaties.
Zij vonden elkaar in het gezamenlijk verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Vanaf 2013 zijn er ook Maatjes actief in Westland en de afgelopen jaren hebben we al veel inwoners van Westland kunnen helpen.
Samen lukt het
Een hulpvrager met schulden wordt aan een maatje gekoppeld om samen de problematiek te lijf te gaan.
In deze samenwerking ondersteunt het maatje de hulpvrager. Hierbij helpt hij de hulpvrager om inzicht te krijgen in zijn schulden en begeleidt hem/haar naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
Ook in de periode dat de schulden afgelost worden biedt het maatje ondersteuning en leert hem/haar hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan (her)krijgen.
Een maatje neemt het niet over en hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener.
Ook kan iemand de hulp van een maatje inschakelen voordat hij in de schulden komt. Graag zelfs.
Voorkomen is beter dan genezen .....